Sime 2018: AI-gurun Max Tegmark, den första robotflickvännen (?!) Harmony, den falske profeten Vikram Gandhi, Steve Jobs marknadschef, med flera på Epicenters scen den 14–15 november

Sime 2018: AI-gurun Max Tegmark, den första robotflickvännen (?!) Harmony, den falske profeten Vikram Gandhi, Steve Jobs marknadschef, med flera på Epicenters scen den 14–15 november

Det är de stora frågornas år i år. Hur förändras mänskligheten när vi ska samsas med en allt smartare artificiell intelligens? Kommer vi bli kära i robotar? Vad är sant och vad är falskt? Är tillit den nya valutan? Hur ser de nya ekosystemen ut, som är navet i...